Imkers

Bijen verzamelen nectar in de bloemen die ze bezoeken en brengen deze naar de bijenkorf waar de nectar omgetoverd wordt in honing. Het is dankzij de kennis en ervaring van de imkers dat wij kunnen genieten van dit heerlijke natuurproduct.

De imker, de hoeder van de bijenkolonie, kiest waar hij de bijenkasten plaats en begeleidt en verzorgt ze het hele jaar door. Hij beschermt de kolonie en biedt hen het hoogst mogelijke comfort. De honing wordt op het einde van het seizoen geoogst en geproefd. De smaak, kleur en textuur van de honing wordt bepaald door de bloemen die de bijen bezochten. Vervolgens bepaalt de manier waarop de honing geoogst en verpakt wordt de kwaliteit ervan.

Tijdens onze reizen door Europa maakten we kennis met imkers die unieke monoflorale honing maakten, echte honing 'de terroir' of rauwe (of wilde) honing. Deze imkers beschermen de lokale bijenrassen en zijn fervente aanhangers van de pastorale bijenteelt. Ze brengen de bijen tijdens het hele seizoen naar die plaatsen waar de meeste bloemen staan.

We verwerken de geleverde honing met dezelfde passie en toewijding die de imkers aan de dag leggen en laten u zo kennis te laten maken met de specifieke smaak van elke regio. Elke van onze honingsoorten is afkomstig van 1 enkele imker die in een vastgelegde geografische zone werkt. Op geen enkel niveau – van oorsprong over productie tot oogst en distributie– wordt hun honing gemengd met andere honingsoorten.


Alle imkers die door Nectar & Co geselecteerd werden, zijn gecertifieerd als biologische kwekers en dit volgens de geldende Europese normen. We gaan jaarlijks bij hen op bezoek en maken van deze gelegenheid gebruik om hulde te brengen aan hun savoir-faire.
Met elke imker ondertekenen we een samenwerkingsovereenkomst waarin we de aankoopprijs en de kwaliteit van de honing vast leggen. De imker verbindt zich ertoe te werken volgens een strikt lastenboek en de honing te leveren waarvan de geografische oorsprong gegarandeerd is.

De hoeveelheid honing die een bijenkolonie produceert varieert van jaar tot jaar. Ze hangt af van de klimatologische omstandigheden tijdens de bloeiperiode van de bloemen en planten. Dit betekent dat we soms geduld moeten oefenen en voor bepaalde honingsoorten moeten wachten tot de volgende oogst om de juiste smaak te krijgen.