De imker en zijn werk

Een imker heerst niet over zijn bijen. Hij is er niet de baas van, verandert hen niet maar observeert hen. Hij probeert zijn bijen te begrijpen en ervoor te zorgen. Een goede imker is eigenlijk een goede technieker die door ervaring een zekere gevoeligheid heeft ontwikkeld ten aanzien van zijn bijen en zo hun gedrag kan interpreteren.

Hij is verantwoordelijk voor de bijen en beheert zijn bijenkasten in functie van de doelstellingen die hij vooropgesteld heeft en in functie van de omgeving waarin ze staan. Hij waakt erover dat hij de kolonies in de beste bescherming biedt zodat ze langer leven en zo weinig mogelijk energie verbruiken.

Imkers, of bijenhoeders, kennen we reeds van in het begin der tijden en over de hele wereld. Men heeft door de eeuwen heen zeer verschillende technieken ontwikkeld om de producten van een bijenkorf te oogsten. De fascinerende wereld van de bijen is eveneens door een groot aantal wetenschappers in detail bestudeerd.

Men onderscheidt drie types imkers:

  • de beoefenaars van de recreatieve bijenteelt; vaak gepassioneerde amateurs die enkele bijenkasten houden en die blij en tevreden zijn met de beperkte hoeveelheid honing, stuifmeel of propolis die de kasten opleveren. Het stijgende aantal stedelijke imkers verenigt zich vaak in groepen, net zoals de overgrote meerderheid van de Belgische imkers.
  • de professionele, middelgrote bijenkwekers die van de hun bijen leven en voldoende honing oogsten om te gebruiken voor commerciële doeleinden. Onze partners behoren tot deze categorie.
  • de industriële kwekers; zij beheren duizenden kolonies die ze soms over duizenden kilometers verplaatsen. Hun doel is het maximaliseren van de honingproductie zonder oog te hebben voor de ziel van de bijenkolonie.

De lijst van de imkerscholen in Brussel en Wallonië, zoals gepubliceerd door Cari.

Une année apicole – bron: Actu Api, L'essentiel du programma européen Miel, uitgegeven door Cari.

Installeren van een bijenkast, uitgegeven door SRABE