Het gif

Als een bij steekt, scheurt de angel en de gifblaas los van haar achterlijf en sterft ze.

De samenstelling en toxiciteit van het gif van verschillende soorten insecten is erg complex en verschilt van soort tot soort.

Het aantal bijensteken is een bijkomende risicofactor. Naast het aantal steken speelt ook de plaats van de steken een rol. Een bijensteek waarbij het gif rechtstreeks in het bloed wordt gespoten – in geval van een steek in een oppervlakkige ader – of in de spieren, kan ernstige gevolgen hebben.

De reactie op een bijensteek hangt af van persoon tot persoon. Ook leeftijd, de plaats van de steek en de kwaliteit en hoeveelheid van het ingespoten gif zijn elementen die mee spelen in de mate waarin iemand reageert op een bijensteek.

Het gif is bacteriedodend, bacteriostatisch, antibiotisch, heeft een allergene werking en beschermt tegen schimmels. De ontstekingsremmende werking van het bijengif vormt de basis voor de Angelsaksische 'giftherapie' (VS). Volgens deze medische traditie verlicht het gif reuma- en artrosepijnen. Het gebruik ervan voor de behandeling van sommige neurologische ziekten is erg controversieel.

De behandelende therapeut kan het gif op twee manieren toedienen; door gebruik te maken van levende bijen (apipunctuur) of door het gevriesdroogd gif subcutaan of intradermaal in te spuiten.


De desensibilisatie voor gif vindt plaats in een ziekenhuisomgeving. De doeltreffendheid hiervan is reeds bewezen. De allergische patiënt krijgt kleine dosissen van het gif toegediend. De maximale behandelingstermijn is 5 vijf.

 

** bron: Abeilles et Fleurs - Hors série spécial apithérapie – januari 2012