De productie van onze honing

Elke imker stuurt ons zijn honing in een verpakking die voldoet aan alle voedingsnormen, vaten of emmers. We stockeren de honing in een lokaal waar de temperatuur te allen tijde wordt gecontroleerd totdat we de honing verder klaar maken voor distributie.

De expertise van de imker en zijn kwaliteitsverbintenissen garanderen de versheid en het eigen karakter van het product. We voeren controles uit op de kwaliteit van de honing en het respecteren van de bio-normen.

Honing is een puur bloemenproduct en bevat hoofdzakelijk suikers (vooral fructose en glucose) en water. De verhouding tussen de suikers ligt aan de basis van de fysieke kenmerken van de honing en haar kristallisatie. Sommige honingsoorten kristalliseren snel (zoals koolzaadhoning), anderen bijna nooit (zoals acaciahoning).

Om onze uitzonderlijke honingen die we uit de mooiste regio's uit Europa krijgen, te verwerken en de kristallisatie ervan te beheersen, gebruiken we technieken toe die ontwikkeld zijn door de Waalse imkers.

Afhankelijk van de kristallisatiegraad is de honing stevig, smeerbaar, crèmig of vloeibaar. Hoe fijner de kristallisatie is en hoe gelijkmatiger ze verloopt, hoe stabieler de honing is op lange termijn.

De honing staat een tiental dagen in onze werkplaats alvorens ze gedecanteerd wordt. Dit werk gebeurt op basis van het grootste respect voor het werk van de imker. We mengen de honing en maken ze zacht door er traag in te roeren en verwarmen de honing niet boven de 38 graden. Op die manier behouden we alle unieke kwaliteiten van de honing. We waken over en controleren de kristallisatie. Het kristallisatieproces bepaalt het ogenblik waarop we de honing decanteren.

Indien nodig enten we zelf met honing van dezelfde soort. We bannen elke toevoeging aan of verandering van de honing. Onze interventie beperkt zich tot het realiseren van een fysisch-chemische toestand. Elke fase van de productie is traceerbaar. Wanneer de honing in potten zit, worden deze opgeslagen in een temperatuur-gecontroleerde ruimte vooraleer ze gedistribueerd worden.