Gerechtelijke bepalingen

De internetsite www.nectar-co.com, hierna genoemd ‘de internetsite’, is het eigendom van de Vennootschap Nectar and Co cvba, waarvan de hoofdzetel gelegen is in

Rue du Vicinal, 36 te 5380 Fernelmont
Tel.nr. : +32/81 601 142

Ondernemingsnummer: BE 0867.410.523

Verantwoordelijke van de internetsite (webmaster) : Xavier RENNOTTE

Design van de internetsite: WEB-Xperience - www.web-xperience.be - info@web-xperience.be
De grafische elementen (logo’s, pictogrammen, buttons…) alsook de broncode van de pagina’s zijn het intellectuele eigendom van WEB-Xperience. Het is ten stelligste verboden deze elementen op eender welke manier te kopiëren.

De webmaster ziet af van iedere verantwoordelijkheid voor de schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de informatie van deze internetsite. De internetgebruiker is bijgevolg volledig verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie.

 

1. Inhoud en hyperlinks

De webmaster ontwerpt zijn site met de grootste zorg. Hij waarborgt echter niet de juistheid van de informatie die erop staat. De gebruikers is er zich ook van bewust dat deze informatie te allen tijde veranderd kan worden. Daarom wijst de webmaster van de site alle verantwoordelijkheid af wat betreft de inhoud van zijn site of de manier waarop die kan gebruikt worden.

De hyperlinks op de site die de gebruikers naar andere internetsites leiden, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de webmaster wat betreft de inhoud van deze site. De risico’s verbonden aan het gebruik van deze sites vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Hij zal zich daarom schikken naar hun gebruikersvoorwaarden.

Daarnaast is de webmaster niet verantwoordelijk voor fouten in de websiteadressen of de domeinnamen op de site.

Hoewel alle mogelijke inspanningen worden geleverd om zo veel mogelijk technische problemen te vermijden, wijzen de webmaster en WEB-Xperience alle verantwoordelijkheid af wat betreft storingen of andere technische problemen.

Wilt u op uw site een link naar deze site zetten ? Neem dan eerst contact op met de eigenaar van de internetsite via e-mail naar info@nectar-co.com die uw aanvraag zo snel mogelijk zal bevestigen.

2. Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, opmaak, illustraties en andere elementen waaruit de site opgebouwd is, zijn auteursrechtelijk beschermd, behalve de databases die vallen onder het specifiek recht. Al deze elementen zijn het eigendom van de webmaster of – in dit geval – een derde van wie de webmaster de nodige machtiging gekregen heeft.

Conform de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteurs- en aanverwant recht, mag de internetgebruiker informatie van deze site downloaden en reproduceren voor persoonlijk gebruik en met bronvermelding. De gegevens mogen echter niet gebruikt worden voor commerciële of publicitaire doeleinden.

3. Bescherming van gegevens van persoonlijke aard

In feite kan alle informatie op de site of via de site geraadpleegd worden zonder uitwisseling van gegevens van persoonlijke aard, zoals naam, postadres, e-mailadres...

Er kunnen echter uitzonderlijk persoonlijke gegevens van de gebruiker gevraagd worden met het oog op extra diensten (informatieaanvraag, reservatie, persoonlijke account, inschrijving op een newsletter…). In dat geval, wordt de gebruiker op voorhand op de hoogte gebracht van het feit dat de gegevens verwerkt worden volgens de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van gegevens van persoonlijke aard. Dat betekent niets anders dan dat:

Uw gegevens van persoonlijke aard alleen maar kunnen verzameld en verwerkt worden volgens de voorwaarden aangegeven bij ingave.
U hebt het recht uw persoonlijke gegevens in te kijken, zodat u zich kunt vergewissen van de juistheid ervan en, indien nodig, ze te laten corrigeren. U moet daartoe contact opnemen met de verantwoordelijke van de gegevensverwerking, van wie u de gegevens hierboven kunt vinden.
Als u zich inschrijft op onze Newsletter door uw e-mailadres in te geven, stemt u ermee in dat wij u e-mails sturen met informatie over producten, promoties of toekomstige evenementen. Indien u geen e-mails wenst te ontvangen, neem dan contact met ons op via bovenstaand adres.

De eigenaar van de site staat toe dat u kunt inschrijven op newsletters. U kunt u echter op ieder moment uitschrijven, zijnde via de newsletter zelf. De eigenaar heeft geen partnership of speciale overeenkomst met reclamebureaus op internet.

Volgens de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heeft de internetgebruiker het recht de gegevens in kwestie te raadplegen en – indien nodig – te corrigeren.

4. Gebruik voor statistische informatie betreffende navigatie

Wanneer u de site bezoekt, registreren de bezochte servers automatisch deze gegevens:

uw IP-adres dat u bij verbinding werd toegekend;
de datum en het uur waarop u de site bezocht;
de bezochte pagina’s;
het type browser;
het platform en/of operating system op uw pc;
de zoekrobot alsook de sleutelwoorden die u hebt gebruikt om de site te vinden.
Deze informatie wordt alleen gebruikt om het aantal bezoekers te tellen per siterubriek teneinde dat aantal te verbeteren.

5. Gebruik van cookies

Zodat u gemakkelijker kunt surfen op de site en voor een beter technisch beheer, kan deze internetsite af en toe gebruik maken van ‘cookies’ of sessies.

Een ‘cookie’ is een klein stukje informatie dat opgeslagen wordt door een website in de internetbrowser van uw computer. Dat ‘cookie’ kan gebruikt worden bij een volgend bezoek aan de site. Het ‘cookie’ kan niet gelezen worden door een andere site dan deze die het achtergelaten heeft. De site maakt gebruikt van die ‘cookies’ voor administratie doeleinden. Ze helpen bijvoorbeeld uw voorkeuren te onthouden, waardoor u niet steeds hetzelfde moet intypen bij ieder bezoek aan onze site.

De meeste ‘cookies’ blijven slechts actief tijdens één sessie of één bezoek. Ze bevatten geenszins informatie waardoor u via telefoon, e-mail of post zou kunnen worden gecontacteerd. U kunt eveneens uw browser instellen opdat u ervan op de hoogte wordt gebracht wanneer er een ‘cookie’ wordt achtergelaten of wanneer u dat wenst te vermijden.